Voorschriften en attesten

Tijdens de raadpleging worden voldoende voorschriften meegegeven om toe te komen tot de volgende controle.

Wanneer u toch zonder voorschrift valt, maak dan een afspraak.

Voorschriften kunnen niet telefonisch besteld worden!

Ook voor het invullen van formulieren en attesten dient u langs te komen. Zo kan de nodige tijd genomen worden om ze correct in te vullen.


Erelonen

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV-normen. Wij zijn allen geconventioneerd.

Een raadpleging overdag bedraagt                 € 30.00

Een raadpleging na 18u bedraagt                   € 34.66                                                                                                      (extra € 4.66 is volledig terugbetaald)

Een huisbezoek overdag bedraagt                 € 43.19

Een huisbezoek tussen 18u-21u bedraagt     € 57.44

Een huisbezoek na 21u bedraagt                   € 99.34

(Betalen met bancontact is enkel mogelijk bij dr. Strouwen en dr. Vandewal)

Hoge bloeddruk of hypertensie

Best maak je om de 3 maanden een afspraak ter controle:

 • 1x per jaar bloedname

 • 1x per jaar ECG

 • 1x per jaar longfunctietest.

Mee te brengen naar de consultatie:

 • Medicatielijst

 • Thuismetingen


Suikerziekte of diabetes

Best maak je om de 3 maanden een afspraak te controle:

 • 2x per jaar bloedname

 • 1x per jaar 24u urinecollectie

 • 1x per jaar ECG en voetcontrole.

Preventief onderzoek

Vrouw:

 • 1x per 3 jaar gynaecologisch onderzoek met uitstrijkje

 • 1x per jaar borstonderzoek door arts

Man: 

 • 1x per jaar onderzoek van de prostaat

 • vanaf 50 jaar: bloedname voor PSA controle (eiwit voor prostaatkanker)


Sportonderzoek

Een attest nodig voor je club? Een sportonderzoek houdt in: 

 • bloeddruk

 • luisteren naar hart en longen

 • inspanningstest

 • houding

 • eventueel ECG