Wij zijn ...


... een groepspraktijk 


Als huisartsen willen wij patiënten van alle leeftijden behandelen, van zuigeling tot oudere. Wij willen ons niet enkel bezig houden met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met preventie. Wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen. 


Als huisartsen willen wij verder kijken dan zieke organen. Wij willen rekening houden met de mens achter de patiënt. Dat wij als huisartsen ook je levenssfeer en familiale sfeer mogen kennen vinden wij een grote meerwaarde. Wij vinden het belangrijk te weten wat je denkt. Wij willen goed met je communiceren om zo samen de beste medische beslissingen te nemen.


Als huisartsen staat samenwerking zowel binnen als buiten onze praktijk voor ons centraal.  (praktijkassistente, verpleging, kinesisten, psychologen, apothekers, diëtisten, specialisten, …)  In onze praktijk werken wij in onderling overleg samen.   Wij werken met een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier (EMD) dat de nodige informatie bevat om je op elk moment de juiste zorg te kunnen bieden.


Als huisartsen blijven we levenslang bezig met scholing.  Wij willen onze kennis en kunde zo nauw mogelijk laten aansluiten bij de huidige wetenschappelijke inzichten.


Als huisartsen willen wij je eerste toegang tot de gezondheidszorg zijn. Wij verwelkomen al onze patiënten die zorg nodig hebben. Je kan bij ons terecht voor een diagnose, een behandeling, een goed gesprek, een verwijzing of opvolging. Wij staan ook in voor acute zorgen, pre-operatieve onderzoeken, vaccinaties en reisadviezen, medicamenteuze adviezen, uitstrijkjes, begeleiding van zwangerschappen, verzorging bij letsels, kleine heelkunde, zorg voor je zieke kind of baby, gezins- en levensvragen en steun in je laatste levensfase...