COVID VACCINATIE


De Hoge Gezondheidsraad van België raadt aan om een boostervaccin te laten zetten voor de verwachtte coronagolven in het najaar. De eerste herfstgolf is al bezig, toch zou een vaccinatie zijn nut kunnen hebben.
Men raadt in eerste instantie aan om de risicogroepen te vaccineren, al mag iedereen om een vaccin vragen.

Het griep- en coronavaccin mag samen gezet worden. Het coronavacin zal voorhanden zijn in onze praktijk, het griepvaccin niet (u kan dit zonder voorschrift afhalen bij de apotheek).


Risicogroepen (boostervaccin nuttig):
- 65+

- <65j en chronische ziekte: diabetes, hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt,...
- patiënten met verminderde afweer (immuunsupressieve medicatie, kankerpatiënten, zeldzame ziekten)

- zwangeren
- obese patiënten BMI > 40
- patiënten met ernstige verstandelijke beperking, ernstige depressie of psychiatrische problematiek

WANNEER?
momenten afgelopen.


WAT ALS IK NIET KAN?
U kan steeds uw lokale apotheker vragen om een vaccinatie of - indien zij niet deelnemen - naar een deelnemende apotheek vragen.

PEDIATRISCHE VACCINATIE
Afhankelijk van de leeftijd kunnen deze kinderen terecht:
Kinderen (6m - 4j): enkel in het pediatrisch referentiecentrum in Hasselt

Kinderen (5j-11j): huisartsenwachtpost in Hasselt of pediatrisch referentiecentrum in Hasselt
Kinderen (12j-18j): eigen huisarts, huisartsenwachtpost in Hasselt of pediatrisch referentiecentrum in Hasselt

Pediatrisch referentiecentrum: contact nemen met dienst pediatrie te Jessa

Huisartsenwachtpost van Hasselt: momenten afgelopen